Як убезпечити себе від ситуації, в якій контрагент відмовляється від отримання поштових відправлень і вони повертаються вам за закінченням терміну зберігання?

Зазвичай при укладенні договору ні замовник, ні виконавець/підрядник не приділяють достатньої уваги умовам договору, які стосуються обміну документами, розраховуючи на добросовісність один одного.

  Однак, халатне ставлення до врегулювання цього питання може викликати у ході виконання договору ряд незручностей і, навіть, проблем, адже дата отримання відповідного документа, грає ключову роль для можливості, у т.ч. через суд, стягнути плату за поставлений товар, надані послуги або виконані роботи, нарахувати і стягнути штрафні санкції за невиконання обов’язку, передбаченого договором, притягнути контрагента до відповідальності за порушення умов договору, стягнути збитки, розірвати договір, у т.ч. в односторонньому порядку.
  Це визначено Цивільним та Господарським кодексами України, які пов’язують виникнення в особи відповідного обов’язку з настанням певного строку або події. Наприклад, замовник повинен оплатити надані послуги протягом 5 днів з дня отримання акту наданих послуг або підрядник повинен усунути недоліки у роботі протягом 3 днів, з дня отримання зауважень.
  Але, як показує практика, у договірних відносинах часто виникають ситуації, коли одна із сторін договору (адресат) ухиляється або ж відмовляється від отримання поштових відправлень, надісланих іншою стороною договору (відправник).
  У такому випадку відправнику через місяць повертаються його документи, у зв’язку із закінченням терміну їх зберігання.
  Відсутність однозначних доказів отримання адресатом таких документів ускладнює, а іноді унеможливлює, розрахунок строку настання зобов’язань (усунення недоліків, оплати наданих послуг/виконаних робіт, нарахування штрафних санкцій тощо), адже у відправника немає конкретної дати отримання адресатом відповідного документа, з якої б у адресата почався відлік строку для виконання обов’язку.
  Одним із шляхів стимулювання контрагента все ж таки отримувати такі листи, а також забезпечити себе доказами, необхідними для вирішення спірних питань у судовому порядку, є врегулювання безпосередньо у договорі порядку обміну паперовими документами засобами поштового зв’язку, оскільки в Україні на даний час не надто популярний обмін електронними документами, які б відповідали вимогам чинного законодавства.
  Так, у договорі потрібно передбачити спосіб надсилання сторонами документів, передбачених договором, наприклад, рекомендованим листом з повідомленням про вручення/кур’єром/листом з описом вкладення або в інший спосіб, що підтверджуватиме отримання другою стороною цього документа.
  Крім того, в умовах договору варто передбачити таку умову: «У випадку повернення відповідного листа з причини письмової відмови адресата від його одержання або закінчення встановленого строку зберігання такого листа, лист вважається відправленим стороною належним чином та отриманим іншою стороною, а датою отримання відповідного документа є дата, розрахована з врахуванням максимального нормативного строку пересилання поштових відправлень, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 28.11.2013 № 958 (зі змінами)».
  За таких умов у контрагента буде менше причин не отримувати від Вас кореспонденцію, адже згідно умов укладеного між вами договору у Вас у будь-якому випадку будуть докази отримання таких документів адресатом, необхідні для вирішення спірного питання у судовому порядку.

Контактна інформація
Телефон

+38 (068) 038 79 68

Потрібна консультація?

Будь ласка, заповніть форму і наші фахівці дадуть відповідь на всі Ваші питання